Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti

ÚVOD

1. ročník odborné konference s názvem „Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti“. Hlavní odbornou přednášku této konference „Odemykání lidského potenciálu“ přednese pan Jan Mühlfeit.

Jedná se o konferenci, která si klade za cíl upozornit na potenciál správně zacíleného vzdělání a zdůraznit podstatný význam role pedagoga v rozpoznání talentů pro rozvoj jedince. Pedagog přímo ovlivňuje vzdělávací cestu a profesní budoucnost pracovní síly České republiky. Všechny ekonomické činnosti České republiky potřebují kvalitní odborníky a probíhajícímu technologickému rozvoji společnosti třetího tisíciletí je třeba postupně přizpůsobit i vzdělávání. Hlavním cílem vzdělávací cesty každého člověka je nalézt vhodné uplatnění v praxi a spokojenost s životní náplní.

Talent učitele k učení je klíčovým pro rozvoj talentu jeho žáka, talent je tedy klíčem k rozvoji potenciálu nejenom jedinců, ale celé společnosti. Na konferenci vystoupí i další odborníci, kteří seznámí účastníky se svým pohledem na danou problematiku a doporučí postupy využitelné v praxi. Zazní zde i prezentace potřeb firem, jak se vyvíjí Průmysl 4.0 a jaké dopady bude mít na vzdělávací systém, proč je klíčové umět myslet a pracovat v souvislostech v technické průmyslové praxi.

Konference je určena pro:

  • Učitele, aby získali jiný náhled na to, jak rozpoznat a rozvíjet talent svých žáků.
  • Poznatky z konference  mohou využít k vlastnímu osobnímu rozvoji i k posílení vnitřní integrity v jejich náročném povolání.
  • Ředitele škol, aby umožnili potřebné změny ve vzdělávacích plánech a napomáhali v profesním růstu učitelů.
  • Studenty pedagogických škol, aby si uvědomili důležitost jejích budoucí profese pro společnost.
  • Výchovné poradce, kteří pomáhají při výběru a volbě povolání.
  • Rodiče, aby získali náhled na možnosti rozpoznání a rozvíjení talentů jejich dětí.

AM Event

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 17
IČ: 03192865, DIČ: CZ7561255944
tel.: 420 604 221 910
e-mail: amoravcova@amevent.cz