Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti

ODBORNÍ GARANTI A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jan Mühlfeit

Jan je globální stratég, kouč a mentor. Jeho osobní poslání: “Pomáhám jednotlivcům, organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál”.

Jan má za sebou velmi úspěšné budování týmů a organizací během své téměř 22 let dlouhé kariéry v Microsoftu, kde působil na různých vedoucích pozicích. Ve své poslední roli (2007-2014) byl Presidentem pro Evropu, Microsoft Corporation. Na základě své globální zkušenosti vytvořil poměrně unikátní metodiku jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy, zformulovat osobní vizi, a jak realizovat tuto vizi pomocí osobní výjimečnosti.  Jan učí svůj kurz na celém světě a to jak v soukromém tak i veřejném sektoru.

Jan Mühlfeit zdůrazňuje: „Pokud lidé dělají to, k čemu mají talent, co je jejich silnou stránkou, mohou být nejenom produktivnější a úspěšnější, ale i šťastnější. Odemykání lidského potenciálu je pro mne osobní mantrou, protože si myslím, že pokud lépe využijeme to nejlepší v nás, podaří se tak vytvořit i lepší svět k našemu žití. “ Tato metodika, která má kořeny v pozitivní psychologii je založena nejen na jeho vlastní zkušenostech, ale i zkušenostech mnoha špičkových lidí ze světa globálního byznysu, politiky a sportu, s kterými se měl tu čest setkat, pracovat a trávit čas mnoho let.

Jan také koučuje vrcholové manažery z mnoha zemí a kontinentů a v oblasti koučování a mentoringu spolupracuje INSEAD, Cambridge, Gallup, and SeedCamp. Jan je vyhledávaným globálním spíkrem na konferencích významných institucí – např. Světového ekonomického fóra, Evropské komise, OECD, Harvard, Cambridge, INSEAD and Economist .Během své kariéry poskytl rozhovory CNN, CNBC, Bloomberg,. New York Times, Washington Post, Financial Times, WSJ či La Tribune. V letech 2008-2010 byl moderátorem pořadu Rendez-vous na ČT24.

Jan Mühlfeit se ze skromných českých poměrů dokázal prosadit v globální ekonomické „Premiere League“. Již po roce svého působení v Microsoftu obdržel nejvyšší firemní ocenění President Award for Excelence. Pod jeho vedením byl Microsoft v České a Slovenské republice jednou z nejlepších poboček na světě. Od roku 2000 byl členem nejužšího vedení společnosti Microsoft a v roce 2002 byl jmenován viceprezidentem firmy. Jeho tým ze střední a východní Evropy byl čtyřikrát vyhodnocen jako nejlepší na světě, a to v době, kdy Microsoft byl firmou s absolutně největší firmou na světových burzách. V letech 2007-2014 byl téměř osm let prezidentem Microsoftu pro Evropu, kde sehrál zcela zásadní roli v procesu výrazného zlepšení vztahů firmy s evropskými institucemi a v urovnánívleklého sporu společnosti Microsoft s Evropskou komisí. Posléze byl díky svému otevřenému a vstřícnému jednání v roce 2012 jmenován Evropskou komisí poradcem v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Jak sám říká, úspěchu dosáhl díky tomu, že dokázal odemknout potenciál nejen svůj, ale hlavně lidí, se kterými pracoval. A dodává: „Podle společnosti Gallup baví práce v zaměstnání jen 20 procent lidí, ti ostatní chodí do práce pouze vydělat peníze. Svět tak funguje jen na 20 procent svých ekonomických a sociálních možností. To je možné změnit.”

Tento poměrně těžký úkol si Jan Mühlfeit zvolil jako svoji novou misi. Jak je uvedeno výše vytvořil unikátní systém na hledání osobní výjimečnosti, naplnění vize a poslání každého jednotlivce prostřednictvím jedinečnosti člověka.

Prezentace

janmuhlfeit.com/cs

Mgr. Helena Malíková

Má dvacetileté zkušenosti z oblasti projektového řízení, poradenství a vedení pracovních týmu.

Využívá své odborné znalosti z oblasti práva veřejné správy a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Pro podporu rozvinutí možností identifikovaného potenciálu využívá znalosti procesů dotačního plánování projektů. Její zkušenosti jsou podložené praktickou realizací činností, spoluprací a průřezovým navazováním partnerství firem, veřejné správy i neziskových subjektů. Na pozici místopředsedkyně představenstva společnosti Asistenční centrum, a.s., řídila různě velké týmy projektových manažerů pracující i na zkvalitnění škol a vzdělávacích institucí. Jejím dlouhodobým názorem je, že největší přírodní bohatství každého národa tkví v jeho vlastních lidech. Je přesvědčena o tom, že toto bohatství je v potenciálu rozvoje lidského ducha a dovedností, ve využívání poznatků a uplatňování pozitivních vlivů nových technických příležitostí. Pro úspěch jakékoliv činnosti jsou klíčem jednotliví lidé, jejich nadání, kompetence, dovednosti, ochota a znalosti. Pro vytvoření díla bývají sestavovány týmy z těchto různě směřovaných pracovníků, avšak každý tým pak využívá svůj potenciál jen tehdy, pokud jej vede autentická osobnost kvalitního manažera.

Dle jejího názoru máme povinnost vytvářet ty nejlepší podmínky vývoje našich dětí s ohledem a zodpovědností k lidem budoucím. V současnosti je mnoho práce v oblasti vzdělávání, tak aby se přizpůsobilo době a také společnosti, která se svým překotným technologickým vývojem obsahově i metodicky vzdálila tradiční formě výuky, a to na všech vzdělávacích úrovních. Uměním výuky je předávat, motivovat, ukazovat cestu, umožnit tvůrčí svobodu a přitom všem sledovat zájem rozvoje hospodářství České republiky i úspěšné životní uplatnění každého jedince. Velmi si váží pedagogů i osobností, kteří toto dokáží. Spolupracuje proto s různými odborníky pracujícími v oblasti pedagogiky, psychologie a možných nových forem vzdělávání. Svými zkušenostmi chce přispět k pozitivní změně vnímání úlohy učitele, úpravu jeho úlohy a vrátit povolání učitele zasloužené prestižní postavení ve společnosti.

malikovahelena@seznam.cz

Ing. Jiří Holoubek

Prezident Elektrotechnické asociace České republiky a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vystudoval obor elektroenergetika na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Pracoval jako projektant a samostatný vývojový pracovník v EZ Praha, později jako odborný asistent na FE VUT v Brně. Je spoluzakladatelem společnosti ELCOM, a. s., kde se zabývá oblastí kvality elektřiny a realizací zkušeben elektrických strojů. Je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR zodpovědný za agendu Průmysl 4.0.

Mgr. et Mgr. Jakub Pok

Lektor a zakladatel Školy paměti Jakub Pok je absolventem Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Kromě mezinárodních a humanitních studií úspěšně zakončil studia práv.

Technikami na zlepšování paměti se zabývá více než čtrnáct let. Účastnil se několika paměťových soutěží včetně
Prague Open Memory Cup 2003.

„O paměťových technikách jsem se dozvěděl z německé literatury při svém studiu na gymnáziu v Berlíně. Později, s přibývajícími informacemi, ve mně zájem o paměťové techniky stále sílil. Během půlročního tréninku jsem dosáhl překvapujících výsledků a přiblížil se v některých disciplínách k českému národnímu rekordu na paměťové olympiádě. Zapamatoval jsem si 52 kanastových karet v přesném pořadí do 2 minut, ale zajímalo mě hlavně praktické použití technik. Poté jsem paměťové techniky začal využívat u zkoušek na vysoké škole, při studiu jazyků a vymýšlel jsem různé hry plné fantazie k tréninku paměti. Velmi zábavné, doporučuji! Řadu let jsem využíval naučených technik také při výuce cizích jazyků ve školách a ve firmách. Paměťové techniky jsou velmi dobře pochopitelné a fungují u každého bez rozdílu věku. Chce to jen být otevřený novým metodám, nikdo nás totiž nikdy neučil, jak se máme správně učit. Pochybnosti rychle mizí a lidé odcházejí ze školení nadšeni. Když se pak pravidelně věnují krátkému tréninku, výsledky jsou ohromující!“

Prezentace

Více o Škole paměti

Mgr. Andrea Vedralová

Autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, rozvoj kognitivních schopností a nadání, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

Škola v aktuálním světě má být místem, kde se děti učí, že „Náš svět je i můj projekt.“ Taková škola vyžaduje inovativní koncepci a inspirující učitele. Představíme vám nástroje a principy pro rozvoj schopností žáků (mapy učebního pokroku klíčových dovedností, zodpovědnost za vlastní učení při plánování, realizaci i hodnocení výuky) a nástroje a principy pro rozvoj pedagogů (mapy profesního rozvoje učitele, systém mentoringu a supervize kvality) uplatňované ve školách se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt.

Prezentace

Ing. Leoš Mačák

Náměstek ředitele Svazu strojírenské technologie, zájmového sdružení, pověřený řízením ekonomických činností, zajištěním vzdělávací činnosti a realizací grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Vystudoval fakultu výrobně-ekonomickou VŠE v Praze. Působil jako vedoucí cenového oddělení TOSu Čelákovice a na generálním ředitelství Továren strojírenské techniky v Praze. Od roku 1990 působí ve Svazu strojírenské technologie.

Je autorem celé řady odborných článků na téma přidaná hodnota v sektoru obráběcích strojů a analytických materiálů hodnotících statistické údaje a klíčové indikátory ekonomické situace oboru obráběcích a tvářecích strojů. Spolupracuje se Statistickým výborem Ekonomické komise Evropské asociace výrobních strojů CECIMO v Bruselu.

Je držitelem koncesní listiny v oboru ekonomického poradenství a oceňování majetku.

Zastával funkce finančního a věcného manažera Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je hlavním realizátorem studentské Soutěže mladých programátorů obráběcích strojů, která je už osmým rokem součástí doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

MgA. Kateřina Melenová

MgA. Kateřina Melenová je absolventka oboru režie a dramaturgie DAMU Praha. Po třicetileté zkušenosti na poli kultury i v oblasti velkých investičních a rozvojových projektů směřuje svůj zájem do oblasti kreativity, rozvoje a mentoringu tvůrčího myšlení a ekologie duše.

Vedla první tvůrčí ateliéry pro děti v Českých Budějovicích. Zde také jako project manager společnosti ING Real Estate Development ČR vedla konverzi národní kulturní památky Solný sklad na kulturní klub a řídila realizaci i provoz moderního kulturního centra Bazilika. Byla členkou Rady pro umění ministra kultury a členkou kreativního týmu kandidatury EHMK Plzeň 2015. Po úspěšném získání titulu pracovala ve vedení projektu jako regionální manažerka. Zde připravila největší festival barokního umění v České republice se síťovým zapojením partnerů z celého regionu. V roce 2013 založila firmu Organic development s.r.o. věnující se především poradenství v oblasti rozvoje, organického (integrálního) managementu, mentoringu kreativních procesů a odkrývání duševního potenciálu člověka. Celoživotně se věnuje studiu hlubinné psychologie.

Prezentace

Martin Černohorský

Štastný otec 4 dětí, lídr, průvodce a podporovatel lidí na cestě životem.

Konzultant a průvodce svobodných firem. Původem vrcholový plavec, Ironman, volejbalista a umožňovač skupiny Etnetera. 20 let vede a provádí své spolupracovníky a klienty k jejich potenciálu. Jako lídr budoval společnost Etnetera od malé české firmy až po dnešní skupinu firem s obratem přes 250 mio Kč. Firma se řadí mezi vůdčí tzn. Svobodné firmy. Kde je kladen důraz na svobodu, vlasní odpovědnost i využití potenciálu jednotlivých spolupracovníků. Po odchodu z podnikání se věnuje individuální i skupinové práci s lidmi, kteří hledají cestu ke svobodě a svému potenciálu. Jeho podnikatelské zkušenosti rozšířila i oblast osobního a duchovního rozvoje. Pracuje jak s dospělými tak s teenagery.

Je aktivní součástí projektu Putování Saharou, Vědomý lídr, Kruh ZeMě a muzespodnikat.cz

Mgr. Irena Hošková

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV, členka Komory mládeže, poradního orgánu ministryně školství, Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání a Resortní koordinační skupiny MŠMT.

Vystudovala Pedagogickou fakultu University Palackého v Olomouci.

Dvacet let učila na základní škole a s žáky tvořila například digitální učební pomůcky. Když se profesně začala orientovat na cílovou skupinu dospělých, spoluvytvářela portál RVP.

Od roku 2006 pracovala v Národním institutu dětí a mládeže a mimo jiné vedla národní projekty Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. V expertní skupině Evropské komise se zapojila také do evropských diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání.

Dnes se mimo profesní rozvoj pedagogů intenzivně věnuje rozvoji a péči o nadané v rámci zavádění systému podpory nadání v České republice.

Je přesvědčena, že stěžejním tématem dneška je role pedagoga, který se stává průvodcem žáka v labyrintu informací, nových technologiích a vyvíjející se společnosti. Probudit zájem dítěte, udržet jej co nejdéle, proměnit potenciál ve vědění a zachovat radost z poznání je pak úkol, který lze zvládnout jen spojením školy a světa mimo ni.

Prezentace

AM Event

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 17
IČ: 03192865, DIČ: CZ7561255944
tel.: 420 604 221 910
e-mail: amoravcova@amevent.cz