Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti

PROGRAM

13:00 – 13:50

Prezence účastníků

14:00 – 14:15

Zahájení konference, úvodní prezentace
Mgr. Helena Malíková, odborná garantka konference
Mgr. Irena Hošková, zástupce MŠMT
Mgr. Jakub Lepš, M.A., zástupce starosty městské části Praha 11

14:15 – 15:15

1. blok konference
Nové výukové metody, co pomáhá pedagogům, zkušenosti
Vhled do paměťových technik
Mgr. et Mgr. Jakub Pok
Kompetenční mapy pro žáky i pedagogy
Mgr. Andrea Vedralová
Pedagog jako umělec (tvůrčí procesy ve vzdělávání)
MgA. Kateřina Melenová

15:15 – 15:30

coffee break

15:30 – 16:45

2. blok konference
Potřeba firem a zaměstnavatelů, co znamená Průmysl 4.0 a jaký je jeho dopad do vzdělávání
Ing. Jiří Holoubek
Duální vzdělávání – proč je to v ČR zakázané slovo?
Václava Váchalová, Gerresheimer, Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice
Propojení odborného školství se strojírenskou praxí – motivace žáků
Ing. Leoš Mačák
Jak uvnitř, tak venku
Martin Černohorský
Sítě pro podporu nadání a pomoc učitelům
Mgr. Irena Hošková

16:45 – 17:00

coffee break

17:00 – 18:30

Odemykání lidského potenciálu
Ing. Jan Mühlfeit

18:30 – 19:00

Diskusní blok

19:00

Závěrečná večeře

AM Event

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 17
IČ: 03192865, DIČ: CZ7561255944
tel.: 420 604 221 910
e-mail: amoravcova@amevent.cz